top of page

פגישה אישית | אבחון וייעוץ אדריכלי

פגישה אישית בת 1-3 שעות בה נכיר, נחדד את הצרכים/רצונות שלכם וארכז עבורכם את כל הידע המקצועי להבנת התהליך, משך הזמן, ניהול התקציב והגורמים המעורבים - בהתאמה אישית אליכם ואך הנכס שלכם.

במהלך הפגישה תקבלו הצעת מחיר מפורטת ומותאמת אישית לשירתי אדריכלות הכוללים תכנון + רישוי + עיצוב

בהתאם לצורך.

הפגישה מתאימה במיוחד למי שנמצא לפני תחילת בניה/שיפוץ, רכישת מגרש/נכס, רכישת דירת קבלן, למעוניינים בחוות דעת שניה על תכנון קיים וגם למי שמתלבט בין מס' נכסים ומעוניין להבין את הפוטנציאל של כל אחד מהם.

היכרות אישית

ניסוח, חידוד והבנת הצרכים, התקציב, הלו"ז והרצונות שלכם.

אבחון

ניתוח אדריכלי ואבחון המצב הקיים (של הנכס/מגרש/תכנית)

תוך התייחסות לכיוון העמדה, מצב פיסי, מצב סטטוטורי, זכויות בניה, רישוי.

ייעוץ

ייעוץ מקצועי בנוגע למצב הנכס ומכלול האפשרויות להמשך

תוך התחשבות בלו"ז, תקציב, זכויות ואפשרויות קיימות בהתאם לחוק

התכנון והבניה.

מענה על שאלות

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול...

האם העבודה מצריכה רישוי?

כמה זמן לוקח הליך רישוי?

מה כוללת עבודת האדריכל?

אילו בעלי מקצוע נוספים יהיו מעורבים?

מה כדאי לקחת בחשבון בהעמדת ומיקום המבנה במגרש?

האם הבית יתאים לצרכים שלי גם בעוד 20 שנים?

הצעה להמשך

במידת צורך, תקבלו הצעת מחיר מפורטת ומותאמת אישית לתכנון/עיצוב/המשך ליווי אדריכלי.

בהצעה יפורטו מכלול השירותים הכלולים בעבודת האדריכל תוך פירוט הליך העבודה הצפוי, מתוך מטרה לייצר תיאום ציפיות ברור ומדויק.

היקף הפגישה | לבחירתכם

01

ממוקד

משך הפגישה - 1 שעה

------

------

אבחון מצב קיים

ייעוץ מקצועי
ומענה על שאלות


------


------

פירוט הליך העבודה מול אדריכל

------

הצעת מחיר מלאה 
לתכנון + רישוי + עיצוב
אדריכלי

02

בסיסי

משך הפגישה - 2 שעות

שאלון היכרות מקדים

ביקור בשטח


אבחון מצב קיים

ייעוץ מקצועי
ומענה על שאלות


2 סקיצות ידניות

------

פירוט הליך העבודה מול אדריכל

------

הצעת מחיר מלאה 
לתכנון + רישוי + עיצוב
אדריכלי

03

מורחב

משך הפגישה - 3 שעות

שאלון היכרות מקדים

ביקור בשטח


אבחון מצב קיים

ייעוץ מקצועי
ומענה על שאלות


3 סקיצות ידניות

פירוט הליך רישוי

פירוט הליך העבודה מול אדריכל

טבלה לניהול הוצאות בניה

הצעת מחיר מלאה 
לתכנון + רישוי + עיצוב
אדריכלי

מיכל היתה קשובה ועניינית. 

קיבלנו הסבר מספק לגבי התהליך ושאלותינו מהפגישה נענו לחלוטין.

בהחלט פגישה חשובה לכל מי שיש לו ספק לגבי תחילת תהליך.

א.ל

bottom of page